XI Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 08/10/2022
Całodniowe

Miejsce
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon


XI MIĘDZYNARODOWY

TURNIEJ SZACHOWY PAMIĘCI

MARII TRAFALSKIEJ

 

ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk

SPONSORZY

Urząd Miasta Gdańska

Firma ADEPT s.c.

NIL sp. z o. o.

Hotel Mercure Gdańsk Posejdon

CEL TURNIEJU

uczczenie pamięci byłego Prezesa Klubu UKS Gedanensis oraz popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

TERMIN I MIEJSCE

08.10.2022 r. Hotel Mercure Gdańsk Posejdon – Gdańsk ul. Kapliczna 30

SYSTEM ROZGRYWEK

OPEN – system szwajcarski 9 rund, 10 min. na zawodnika + 3 sekundy na każdy ruch (zgłoszony do FIDE); mogą startować zawodnicy bez względu na umiejętności i wiek

WPISOWE

30 zł – płatne przelewem na konto Klubu do 30.09.2022 r., po tym terminie wpisowe wzrasta do 40 zł (zawodnicy zagraniczni wpisowe 30 zł mogą wpłacić na miejscu).

Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% ww. kwot.

Ewentualny zwrot wpisowego będzie możliwy w razie poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa do 06.10.2022 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 05.10.2022 r. – elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.

Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.

Zawodnicy zagraniczni mogą wpłacić wpisowe na sali gry, muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW TURNIEJU OGRANICZONA DO 60 (chyba, że wytyczne Ministra Zdrowia pozwolą na udział większej liczby graczy)

NAGRODY

I – 1000 zł + Puchar + weekend dla 2 osób w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon, II – 700 zł + kolacja dla 2 osób w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon, III – 500 zł + wejście na basen i saunę  w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon, IV – 400 zł, V – 300 zł, VI – 200 zł, VII – 150 zł, VIII –100 zł.

Dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE w szachach szybkich) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000; juniorów do lat 10, 12, 14, 16 i 18 oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), zawodnika Klubu UKS Gedanensis.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju; w przypadku nieobecności nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji.

TERMINARZ

08.10.2022 r.  15:00 – 15:25 weryfikacja listy startowej

08.10.2022 r.  15:30 – 20:00 rundy,

08.10.2022 r.  ok. 20:15 – zakończenie turnieju

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
 • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
 • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 • parking Hotelu jest płatny,
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno–marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: szachy.gda.pl.