Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kolbudy

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 22/04/2023 - 23/04/2023
Całodniowe

Miejsce
Szkoła Podstawowa w Kowalach


Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kolbudy

 

ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Kolbudy.

Szkoła Podstawowa w Kowalach.

UKS Gedanensis Gdańsk.

CEL TURNIEJU:

Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE:

22-23.04.2023 r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupa A (1600-1700) 22-23.04.2023, 7 rund, 60 minut na zawodnika.

Grupa B (1400) 22-23.04.2023, 7 rund, 60 minut na zawodnika.

Grupa C (1100-1250) 23.04.2023, 7 rund, 30 minut na zawodnika.

Grupa D (1000-1100) 22.04.2023, 6 rund, 30 minut na zawodnika.

W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.

TERMINARZ

22.04.   09.30-09.50 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej

grup A, B i D. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.

23.04.   09.30-09.50 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej

grupy C. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.            

WPISOWE:

40 złotych, płatne na konto Organizatora: UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk. Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862, przelew należy wysłać najpóźniej do 19.04.2023 r.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19.04.2023 r. – elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk.

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wypełnienia limitu miejsc w poszczególnych grupach. Lista startowa będzie aktualizowana na stronie chessarbiter.com.

NAGRODY:

Zwycięzcy grup otrzymują puchary, za miejsca I-VI nagrody finansowe, w grupach C i D wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, w grupach A i B dyplomy otrzymają chętni.

Nagrody należy odebrać osobiście na zakończeniu.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
 • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub opiekun,
 • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno – marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zwrot wpisowego może nastąpić jeśli informacja dotrze do Organizatora najpóźniej do 20.04.2023,
 • dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: kolbudy.pl oraz www.szachy.gda.pl.