Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 09/11/2019
10:00

Miejsce
Szkoła Podstawowa w Kowalach


Turniej Szachowy

 z okazji Święta Niepodległości

 

 

ORGANIZATORZY:

Gmina Kolbudy.

Szkoła Podstawowa w Kowalach.

Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

Uczniowski Klub Sportowy Zawisza Kolbudy.

CEL TURNIEJU:

Uczczenie Święta Niepodległości oraz popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 TERMIN I MIEJSCE:

09.11.2019r. Szkoła Podstawowa w Kowalach (Metropolitarna).

Kowale ul. Apollina 7.

SYSTEM ROZGRYWEK

OPEN – system szwajcarski 9 rund, 10 min. na zawodnika

Liczba uczestników jest ograniczona do 80.

TERMINARZ

09.11.   09:30-09:55 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej

10:00 – Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.

13:30 – zakończenie turnieju.

WPISOWE:

20 zł. – płatne przelewem na konto Klubu UKS Gedanensis, z wyjątkiem zawodników zagranicznych, którzy mogą wpisowe wpłacić na miejscu.

NAGRODY:

OPEN: I – Puchar + 300 zł., II – 200 zł., III – 150 zł., IV – 100 zł., V – 80 zł.,

VI – 50 zł. Najlepsi juniorzy do lat 14 – nagrody rzeczowe. Najlepsi juniorzy do lat 10 – nagrody rzeczowe. Ilość nagród może ulec zwiększeniu.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 07.11.2019r. – elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy wpisowe zostanie zarejestrowane na koncie Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34

80-506 Gdańsk, Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wypełnienia limitu miejsc. Zawodnicy zagraniczni mogą wpłacić wpisowe na sali gry.

UWAGI KOŃCOWE

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką osób dorosłych (opiekuna, rodzica, trenera).

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i marketingowych.