IV Liga Seniorów

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 26/01/2020 - 21/06/2020
10:00


Regulamin Drużynowych Mistrzostw
Województwa Pomorskiego
IV Liga Seniorów

1. Organizator:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
2. Uczestnictwo:
Prawo udziału w rozgrywkach IV Ligi posiadają kluby zrzeszone w PWZSzach.
3. Składy drużyn:
Drużyna składa się z 4 zawodników.
Klub może zgłosić dowolną ilość drużyn i zawodników rezerwowych.
4. System rozgrywek:
System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń. Tempo gry wynosi dla każdego zawodnika 60 minut na
partię oraz po 30 sekund na każde posunięcie, z obowiązkiem prowadzenia zapisu do końca partii.
5. Wpisowe i opłata rankingowa:
Wpisowe wynosi 200 zł (druga drużyna 100 zł) + 20 zł (opłata rankingowa) za każdego zawodnika składu
podstawowego. Klub, który zorganizuje zjazd dla wszystkich drużyn może wnioskować o obniżenie
wpisowego o 50 %. Każdy zgłoszony zawodnik rezerwowy musi też wnieść opłatę rankingową 20 zł.
Wpisowe i opłatę rankingową należy wpłacić na konto PWZSzach: 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853
do 31.12.2019 r.
6. Zgłoszenia do rozgrywek:
Zgłoszenia klubów należy przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 30.11.2019 r. W zgłoszeniu należy
podać dane kontaktowe kierownika drużyny oraz adres sali gry.
Składy drużyn wg załączonego druku należy przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 31.12.2019 r.
7. Nagrody – awanse i spadki:
Ilość pucharów i medali oraz informacje o nagrodach ogłosi organizator po II rundzie.
Zwycięska drużyna awansuje do III Ligi Seniorów.
Drużyna, która zajmie V miejsce w III lidze rozegra baraż z drużyną, która zajmie II miejsce w IV lidze.
Szczegóły barażu w komunikacie organizacyjnym (w rozgrywkach III Ligi może uczestniczyć tylko jedna
drużyna z jednego klubu).

8. Postanowienia ogólne:
Turniej będzie zgłoszony do FIDE.
Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
Drużyny startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów.
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu
i powrotu.
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.