Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w Szachach

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 16/06/2019
10:00

Miejsce
AMBER EXPO


REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO JUNIORÓW W SZACHACH

1. Organizatorzy:

UKS Korona Gdańsk

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

Instytucjami współfinansującymi są:

Samorząd Województwa Pomorskiego i Pomorska Federacja Sportu.

2. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 16.06.2019 r. w AMBER EXPO w Gdańsku, ul. Żaglowa 11.

3. Cel:

Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Województwa Pomorskiego Juniorów w szachach. Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego.

4. Uczestnictwo:

Prawo gry w zawodach, mają zawodnicy spełniający n/w warunki:

a)zawodnicy zrzeszeni w klubach województwa pomorskiego

b)niezrzeszona młodzież szkolna z terenu województwa pomorskiego

5. Wpisowe:

Wpisowe wynosi 25 zł (zawiera opłatę rankingową). Opłatę należy wnieść w dniu zawodów do godziny 9.45.

6. System rozgrywek:

Rozgrywki w grupach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej. Poszczególne kategorie wiekowe eliminacji obejmują dziewczęta i chłopców w następujących grupach: do 9 lat (rocznik 2010 i młodsi), do 11 lat (2009-2008), do 13 lat (2007-2006), do 15 lat (2005-2004) i do 18 lat (2003-2001).

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do dnia 13.06.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.chessarbiter.com Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszeń po wyznaczonym terminie będą dopuszczeni do gry w miarę posiadanych wolnych miejsc i po wpłaceniu wpisowego w wysokości 30 zł.

8. Tempo gry:

10 minut + 5 sekund na ruch

9. Terminarz:

Niedziela 16.06.2019 r.

9:00 – 9:45 weryfikacja i zamknięcie list startowych

9:45 – odprawa techniczna

10:00 – uroczyste otwarcie turnieju

10:05 – 15:00 rundy 1-9

15:30 uroczyste zakończenie turnieju.

10. Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-III puchary i medale. Dla najlepszych nagrody rzeczowe (liczba nagród uzależniona jest od liczby startujących w danej grupie), dla wszystkich dyplomy i upominki.

11. Sprawy sędziowskie:

Grupy turniejowe rozgrywane systemem szwajcarskim będą kojarzone programem ChessArbiter Pro 2016. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji sędziego rundowego/asystenta do sędziego głównego. Mistrzostwa są sędziowane przez sędziów posiadających licencję sędziowską i opłatę roczną na rok 2019.

12. Finansowanie:

Zawodnicy startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów. Za ubezpieczenie zawodników i ich stan zdrowia (zdolność do udziału w zawodach) odpowiedzialne są jednostki delegujące.

13. Sprawy organizacyjne:

Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry. Mistrzostwa zgłoszone do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich. Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, PWZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. PWZSzach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu i możliwość wprowadzania zmian.