III Liga Szachowa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 13/03/2022
00:00

Miejsce
Sala BHP Stoczni Gdańskiej


Regulamin Drużynowych Mistrzostw
Województwa Pomorskiego
III Liga Seniorów

1. Organizator:
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
2. Uczestnictwo:
Prawo udziału w rozgrywkach III Ligi posiadają kluby, które brały udział w rozgrywkach w 2020 r. oraz
drużyna UKS Gedanensis Gdańsk.
W rozgrywkach III Ligi może uczestniczyć tylko jedna drużyna z jednego klubu.
3. Składy drużyn:
Drużyna składa się z 6 zawodników, na szachownicy szóstej gra kobieta.
Klub może zgłosić dowolną ilość zawodników rezerwowych.
4. System rozgrywek:
System rozgrywek: każdy z każdym dwukołowo.
Mecze będą rozegrane systemem zjazdowym w Gdańsku.
Tempo gry wynosi dla każdego zawodnika 90 minut na partię oraz po 30 sekund na każde posunięcie, z
obowiązkiem prowadzenia zapisu do końca partii.
5. Wpisowe i opłata rankingowa:
Wpisowe w grupie seniorów wynosi 300 zł + 20 zł (opłata rankingowa) za każdego zawodnika składu
podstawowego. Każdy zgłoszony zawodnik rezerwowy musi też wnieść opłatę rankingową 20 zł.
Drużyna, która brała udział w rozgrywkach w roku 2020 płaci mniejsze wpisowe o 50%.
Wpisowe i opłatę rankingową należy wpłacić na konto PWZSzach:
13 1440 1345 0000 0000 1284 0853
do 03.03.2022 r.

2

6. Zgłoszenia do rozgrywek:
Zgłoszenia klubów należy przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 24.02.2022 r.
W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe kierownika drużyny.
Składy drużyn wg załączonego druku należy przesłać na adres pwzszach_liga@op.pl do dnia 03.03.2022 r.
7. Nagrody – awanse i spadki:
Za pierwsze trzy miejsca puchar + medale + zegary szachowe.
Za wygranie szachownicy 100 zł.
Zwycięska drużyna awansuje do II Ligi Seniorów.
Spadek do IV ligi : drużyna zajmująca 6 miejsce.
Drużyna, która zajmie V miejsce rozegra baraż z drużyną, która zajmie II miejsce w IV lidze. Szczegóły barażu
w komunikacie organizacyjnym (jeśli z II Ligi Seniorów spadnie klub, który nie bierze udziału w rozgrywkach
III Ligi, baraż nie odbędzie się i spada do IV Ligi drużyna z V miejsca w III Lidze).
8. Postanowienia ogólne:
Turniej będzie zgłoszony do FIDE.
Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
Drużyny startują w turnieju na koszt własny lub delegujących ich klubów.
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia zawodników w czasie trwania imprezy oraz dojazdu
i powrotu.
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.
W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z obowiązującymi
w okresie rozgrywania zawodów wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku
Szachowego oraz Muzeum Sali BHP odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
W razie potrzeby mogą być wprowadzone obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zalecane przez
SANEPID.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian.