56. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 15/08/2020 - 23/08/2020
09:30

Miejsce
Teatr Zdrojowy


56. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
Polanica-Zdrój, 15-23.08.2020

Organizatorzy
 Dolnośląski Związek Szachowy
 Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
Grupy turniejowe
 OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2000.
 OPEN B – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
 OPEN C – turniej zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 2100.
 OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 lub bez rankingu FIDE.
 OPEN E – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 1700 lub bez rankingu FIDE.
 OPEN F – turniej dla dzieci do lat 12
 OPEN G – turniej dla dzieci do lat 12, nieposiadający kategorii szachowych.
Sale gry
 Teatr Zdrojowy – Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2 (OPEN A, B i D)
 Budynek byłego gimnazjum – Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32 (OPEN C, E)
 Hotel i Restauracja Europa – Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 15 (OPEN F, G)
Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl
Przepisy turniejowe
Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry:
 OPEN A, B, C – 90min / 40pos. + 30min + 30s/pos.
 OPEN D, E, F, G – 90min + 30s/pos.
Grupy A, B, C, D, E, F zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut.
Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7. Należy to zgłosić
sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
O miejscu zajętym w turnieju decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Bucholtz CUT-1, Bucholz, Berger,
Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Harmonogram Festiwalu
Biuro zawodów będzie czynne 14.08.2020 od godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym
Grupy poranne:
OPEN D (ELO <= 2000)
OPEN E (ELO <= 1700)
OPEN F (do lat 12) i OPEN G (zawodnicy bez kategorii)
Grupy popołudniowe:
OPEN A (ELO >= 2000),
OPEN B (seniorzy)
OPEN C (1600 <= ELO <= 2100)
Zamknięcie list startowych 14.08.2020 – godz. 20:00
Rundy 1-9 w dn. 15-23.08.2020, godz. 9:30
Zakończenie 23.08.2020, godz. 14:00
Zamknięcie list startowych 15.08.2020 – godz. 12:00
Rundy 1-9 w dn. 15-23.08.2020, godz. 15:00
Zakończenie 23.08.2020 – godz. 20:00
Wpisowe
 OPEN A: 180 PLN
Organizator może dopuścić do udziału w OPEN A max 10% zawodników z rankingiem ELO 1800-2000,
wpisowe dla tych zawodników wynosi 250 PLN
 OPEN B – 140 PLN, zawodnicy urodzeni w roku 1940 i wcześniej – zwolnieni z wpisowego
 OPEN C – 160 PLN
 OPEN D – 140 PLN
 OPEN E – 120 PLN
 OPEN F – 90 PLN
 OPEN G – 60 PLN
Wpisowe zawiera opłaty rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM zwolnieni z wpisowego. Zawodników z tytułem GM zapraszamy do kontaktu z
organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków udziału.
Zawodnicy, którzy występują w 2 grupach turniejowych otrzymują 10% rabatu na wpisowe.
Dla zorganizowanych grup liczących min. 10 zawodników rabat – prosimy o kontakt.
Kontakty, Zgłoszenia:
zgłoszenia do 01.08.2019 e-mail: polanica@dzszach.pl
lub online – formularz w serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl
Uwaga! Ze względu na obecne obostrzenia epidemiologiczne w kraju i konieczną precyzyjną kontrolę liczby
startujących zawodników, zawodnicy będą umieszczani na liście startowej po opłaceniu wpisowego.
Wpisowe należy wpłacać na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 (Bank BNP Paribas).
Nagrody
OPEN A (ELO >= 2000): I miejsce – 4000 PLN
OPEN B (seniorzy): I miejsce – 1500 PLN
OPEN C (ELO 1600-2100): I miejsce – 2500 PLN
OPEN D (ELO <= 2000): I miejsce – 2000 PLN
OPEN E (ELO <= 1700): I miejsce – 1500 PLN
OPEN F (do lat 12) nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 12, 10 i 8.
OPEN G (bk) nagrody rzeczowe
W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Pozostałe nagrody podane zostaną przed III rundą Festiwalu.
Nagrody podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody do 2000 PLN są
nieopodatkowane, od pozostały nagród obowiązuje podatek w wysokości 10%.
Postanowienia końcowe
Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Podczas Festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące – turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy
kulturalne i sportowe.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb
zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i
rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.