VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 12/10/2019
10:00

Miejsce
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon


VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY PAMIĘCI MARII TRAFALSKIEJ

ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk

SPONSORZY
Urząd Miasta Gdańska
Firma ADEPT S.C.
NIL Sp. z o. o.
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon

CEL TURNIEJU
Uczczenie pamięci byłego Prezesa Klubu UKS Gedanensis oraz popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

TERMIN I MIEJSCE
12.10.2019r. Hotel Mercure Gdańsk Posejdon – Gdańsk ul. Kapliczna 30

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa OPEN – system szwajcarski 9 rund, 10 min. na zawodnika
+ 3 sekundy na każdy ruch (zgłoszony do FIDE)
GRUPA do lat 12 – system szwajcarski 9 rund, 10 min. na zawodnika
+ 3 sekundy na każdy ruch (zgłoszony do FIDE)
GRUPA do lat 8 – system szwajcarski 7 rund, 30 min. na zawodnika
W grupie do lat 8 można zdobyć V i IV kategorię szachową.

WPISOWE
20 zł. – płatne przelewem na konto Klubu do 30.09.2019r., po tym terminie wpisowe wzrasta do 30 zł. Zawodnicy zagraniczni wpisowe 20 zł. mogą wpłacić na miejscu. Ewentualny zwrot wpisowego będzie możliwy w razie poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa do 10.10.2019r.

NAGRODY
OPEN: I – 500 zł. + Puchar + darmowy weekend dla 2 osób w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon, II – 400 zł. + darmowa kolacja dla 2 osób w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon,
III – 300 zł. + darmowe wejście na basen i saunę w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon,
IV – 250 zł., V – 200 zł., VI – 150 zł., VII – 100 zł., VIII – 50 zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 50 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE w szachach szybkich) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000; juniorów do lat 14, 16 i 18 oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), zawodnika Klubu UKS Gedanensis.

Grupa do lat 12: I – Puchar, medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-VIII, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Grupa do lat 8: I – Puchar i medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-VIII, otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju, a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.10.2019r. – elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.
Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.
Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.
Zawodnicy zagraniczni mogą wpłacić wpisowe na sali gry, muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację.
Ilość uczestników całego turnieju (3 grupy) jest ograniczona do 120.

TERMINARZ
12.10. 09.30 – 09.55 weryfikacja listy startowej,
12.10. 10.00 – 15.30 rundy, ok. 15.45 – zakończenie turnieju.

UWAGI KOŃCOWE
– Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość
wprowadzenia zmian,
– obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
– decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
– za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub
osoby delegujące,
– osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
– w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu
oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
– zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjno–marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych,
– Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania
przyczyny,
– dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl

Zarząd Klubu UKS Gedanensis Gdańsk