XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 21/09/2019
10:00

Miejsce
Sala Karwan Muzeum Zamkowe


XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski 21/22-09-2019r.

Organizatorzy
• MCKiE w Malborku
• Muzeum Zamkowe w Malborku
• Starostwo Powiatowe w Malborku
Miejsce rozgrywek
Muzeum Zamkowe w Malborku – sala „Karwan” na przedzamczu.
System rozgrywek
Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry w grupie open to 25′ + 05” na ruch, w grupie juniorskiej 30 min na partię dla każdego z graczy, lub w przypadku wystarczającej ilości sprzętu 25′ + 05” na ruch . Grupa open zostanie zgłoszona do oceny rankingowej FIDE.
Uczestnictwo i opłaty
W grupie open mogą uczestniczyć zawodnicy bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową po opłaceniu wpisowego w wysokości 40 zł. W grupie juniorskiej mogą wystartować zawodnicy urodzeni w roku 2001 i młodsi po opłaceniu wpisowego w wysokości 20 zł. Opłaty te obowiązują po przelaniu na konto MCKiE do dnia 16.09.2019r. (nie dotyczy zawodników z zagranicy). Zawodnicy MCKiE Malbork: grupa open 20 zł; grupa juniorska 10 zł. Nr konta: 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677 Opłata startowa, która będzie przyjmowana na sali gry od godziny 9:00 jest podwyższona o 10 zł (nie dotyczy zawodników z zagranicy). Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% w/w kwot.
Zgłoszenia
Za pomocą formularza na stronie: http://www.chessarbiter.com/ Limit 120 osób łącznie w obu grupach. Zawodnicy zostaną umieszczeni na liście startowej po dokonaniu przez nich opłaty wpisowego (nie dotyczy zawodników z zagranicy). Ewentualny zwrot wpisowego będzie możliwy w razie poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa do 16.09.2019r.
Nagrody:
Grupa open I m 1000 zł II m 600 zł III m 400 zł IV m 350 V m 300 VI m 250 VII m 200 VIII m 150 IX m 100 X m 50. Ponadto organizatorzy przewidują nagrody dodatkowe i specjalne. Grupa juniorska Za miejsca 1 do 10 nagrody rzeczowe + puchar za miejsca 1-3. Nagrody pieniężne, rzeczowe i specjalne nie będą dzielone. Kolejność miejsc w przypadku równej ilości punktów: średni Buchholz, pełny Buchholz, większa ilość zwycięstw, progres. Nagrody należy odebrać osobiście podczas zakończenia turnieju, w razie nieobecności nagroda przechodzi na następną osobę danej klasyfikacji.
Program zawodów
(jednakowy dla obu grup) Biuro zawodów w Muzeum Zamkowym w Sali Karwan, ul. Starościńska czynne od 9:00 21.09.2019r.
sobota
9:00-9:40 Opłata wpisowego dla zawodników zagranicznych i sprawy organizacyjne.
9:20 – 09:55 weryfikacja listy startowej oraz odprawa techniczna.
10:00 – otwarcie turnieju
10:10 – 14:00 Rundy I – III
14:00 – 16:00 Zwiedzanie zamku na podstawie otrzymanego znaczka-zwiedzanie we własnym zakresie.
16:00 – 17:00 Przerwa obiadowa
17:00 – 19:15 Rundy IV i V
22.09.2019r. niedziela
10:00 – 13:30 Rundy VI – VIII
13:30 – 13:40 Przerwa
13:40 – 14:40 Runda IX
Uwagi końcowe
Obowiązują przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu. Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne. Za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa, w przypadku nieobecności zawodnik może zostać dopuszczony do gry od II rundy. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu oraz Regulaminu Muzeum Zamku w Malborku. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Sprawy różne
Z uwagi na miejsce rozgrywania zawodów (zabytek wpisany na listę UNESCO) zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.
Patronat medialny:
Radio Malbork
Codzienna Gazeta Internetowa